🔥HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CÔNG CỤ ĐI TƯ VẤN.

🔶Trước khi gặp khách hàng để tư vấn, cần chuẩn bị tài liệu và công cụ đầy đủ chi tiết.

☎️Phòng đào tạo: 0896.550.638