🔥TỔNG GIÁM ĐỐC PGLAND

🔶Họ tên: VŨ ĐÌNH BÌNH
🔶Năm sinh: 05/02/1985
🔶Trình độ học vấn: Đại Học Ngoại Thương.

☎️Number Phone: 0982.668.229