Một số du khách Tây bị yêu cầu xuống khỏi xe khách

Chưa rõ thực hư vụ việc như thế nào